Velg en side

I dag har vi inngått samarbeid med Røde Kors sitt prosjekt «Nettverk etter soning». De vil stå på stand under årets Rekordmila. Vi er glade for at de ser på Den Gode mil som en naturlig samarbeid for å fremme deres kjerneverdier. Her er hva de jobber for:

Nettverk etter soning (NES) hjelper tidligere straffedømte med sosial inkludering og etablering av nye, kriminal- og/eller rusfrie sosiale nettverk.